Colná deklarácia
Ponúkame Vám nasledovné druhy služieb:

- vystavenie jednotného colného dokladu JCD
- vystavenie doplnkového colného dokladu JCDd
- vystavenie deklarácie údajov o colnej hodnote tovaru DCH
- vystavenie medzinárodného nákladného listu CMR
- vystavenie karnetu TIR
- vystavenie karnetu ATA
- vystavenie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR 1
- vystavenie tranzitného colného vyhlásenia T 1, T 2
- zabezpečenie služieb pri režimoch s ekonomickým účinkom ( RsEU ):
- vypísanie, zaslanie a vybavenie žiadosti pre režim s EÚ
- vedenie a spracovanie celej evidencie príslušného režimu
- vystavenie colných vyhlásení
- vyúčtovanie príslušného režimu

Colné poradenstvo - odborne, priamo od profesionálov - pre zmluvných klientov zadarmo!!!

Zastúpenie v colnom konaní poskytujeme formou priameho zástupcu. Budete zastúpení profesionálmi s dlhoročnou praxou.

Sledujeme za Vás legislatívne zmeny. Zabezpečíme, aby ste boli včas oboznámení s povinnosťami, ktoré Vám v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývajú.

Spracovanie dokladov potrebných k prejednaniu Vášho tovaru na colnom úrade, zabezpečíme v najrýchlejšom možnom čase.

Využite naše služby aj pri poštových zásielkach - balíkoch, ktoré podliehajú colnej kontrole. Zabezpečíme, aby Vaša zásielka bola odoslaná na Vašu adresu najrýchlejšie ako je to možné.

Individuálny prístup ku každému klientovi - cenová ponuka vzájomnou dohodou, starostlivosť o našich klientov je prvoradá - v duchu hesla: NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN !!!